Tanzanie

Základní informace

Tanzanie je země na východním pobřeží střední Afriky, vznikla sloučením dvou původně nezávislých států Tanganiky, ležící u stejnojmenného jezera, a Zanzibaru. Na severovýchodě s ní sousedí Keňa, na severu Uganda, na severozápadě Rwanda a Burundi, na západě Kongo, na jihozápadě Zambie a Malawi a na jihu Mosambik.

V letech 1885-1919 bylo území německou kolonií pod názvem Německá východní Afrika. Dřívější oficiální anglický název země byl United Republic of Tanganyika and Zanzibar. Ten se později změnil na United Republic of Tanzania. Název Tanzanie je odvozen z názvů obou zakladatelských států. Ty se sloučily v šedesátých letech po získání samostatnosti od Velké Británie.

Originální název ve svahilštině je Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Obyvatelé

Obyvatelé se člení do mnoha kmenů, z nichž jsou nejpočetnější Svahilci,Sukumové, Ňamweziové,  Jako ve většině afrických zemí žije většina obyvatel na venkově. Gramotných je 67 % obyvatelstva. Tanzanci vyznávají křesťanství (Tanganika) a islám (na Zanzibaru až 97 % lidí). Úředními jazyky jsou angličtina a svahilština. 

Náboženství

Na pobřeží Tanzanie obyvatelé vyznávají islám již od 8. století. Muslimky nedbají na zahalení, nosí jenom šátek, který nechává zcela odkrytý obličej. Muži nosí typické muslimské hábity nebo normální oblečení. Asi jedna třetina obyvatel vyznává křesťanství. Obyvatelé jsou hluboce věřící a pravidelně navštěvují nedělní mše. Muslimové a křesťané se navzájem respektují. Krajina povoluje i smíšená manželství.

Ekonomika

Tanzanie je chudá africká země, průměrné HDP na osobu dosahovalo v roce 1996 jen 170 USD. Vyváží se hlavně bavlna, káva a ořechy, převážně do Japonska a Evropy. Ačkoliv panuje na venkově ohromná bída, ve městech je situace trochu stabilnější, stejně jako politická situace, zemi neohrožuje občanská válka tak, jako její sousedy.

Podnebí

Tanzanie se nachází v tropickém rovníkovém pásmu. Klima se délí do čtyř období - dvou období sucha a dvou období dešťů. Toto klima ovlivňují monzuny z Indického oceánu, které přinášejí období dlouhých dešťů (Masika, od března do května) a krátkých dešťů v listopadu a prosinci. Období od července do října je nejdříve suché a chladné a postupem času se otepluje a vlhkost vzduchu stoupá. Poměrně sucho je také v červnu a od prosince do února. Průměrná roční teplota je v distriktu Mbulu 18 stupňů Celsia. Nejteplejší měsíc únor-březen a listopad-prosinec - teplota kolem 21 stupňů Celsia. Nejchladnější měsíce jsou červen-červenec - 14 stupňů Celsia.

Přírodní zajímavosti

Nejvyšší hora Kilimanjaro (5 895 m n. m) leží na hranicích s Keňou  a je zároveň nejvyšší horou Afrického kontinentu.
Národní parky: Serengeti, Ngorongoro, Arusha, Kilimanjaro, ..., více informací o národních parcích zde.