Farní sbor SCEAV v Třinci - „Děti Afriky“

„Děti Afriky“ je jeden z projektů Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci. Už více než sto let zajišťuje farní sbor především duchovenskou službu svým členům a také širší veřejnosti na území města Třince. Dlouholetou tužbou farního sboru je také služba potřebným, na což se zaměřuje několik projektů. Zmiňovaný projekt „Děti Afriky“ vznikl v roce 2010. Už před rokem 2010 se farní sbor angažoval v humanitární pomoci v centrální Tanzanii. Po návštěvě Tanzanie v roce 2010 se pomoc konkretizovala na spolupráci s neziskovou organizací Lea a konkrétně především na podporu sirotků a jinak sociálně znevýhodněných dětí, ale také na rozvoj samotné školy v Dongobeshi. V současné době sbor podporuje více než 150 osob a dále pokračuje v podpoře rozvoje školy a vzdělávání. 
 
Více o projektu Děti Afriky (ČR) nebo zde.