Občanské sdružení Kairos

Občanské sdružení Kairos vzniklo v roce 2006 při Církevním sboru ECAV (Evangelická církev augsburského vyznání) Terasa v Košicích.
Cílem občanského sdružení je rozvoj a ochrana duchovních a kulturních hodnot. Sdružení se věnuje především dětem, mládeži, rodinám, lidmi se zdravotním postižením a marginalizovaným skupinám obyvatelstva.
 
Občanské sdružení zastřešuje slovenský projekt „Deti Afriky“, který vznikl na základě partnerství s projektem „Děti Afriky“ třineckého sboru. Partnerství s třineckým sborem započalo roku 2011.
 
Slovenský projekt „Deti Afriky“ finančně podporuje studenty školy Lea, ale především finančně podporuje střední školu Yedidiass ve vesnici Maretadu a místní studenty.