Nezisková organizace Lea Ministry

Stránky školy v procesu
 
Lea je neziskovou organizací a neziskovou asociací, která se nachází ve městě Dongobesh, v oblasti Mbulu. Misí této organizace je pomáhat a usnadnit znevýhodněným dětem, sirotkům a místní komunitě získat školní vzdělání. 
 
LEA school byla založena v roce 2010 jakožto základní škola. V nynější době zde fungují 3 tzv. Baby class, Pre-primary school a pak 1.-6. třída, přičemž od roku 2016-2017 je v plánu přístavba třídy 7. Mezi studenty jsou také ti, kteří mají fyzické a mentální postižení a potřebují speciální podporu. 
V oblasti Mbulu funguje celkově 132 škol, pŕičemž Lea patří mezi jednu z nejprestižnějších základních škol nejen díky výuce předmětů v angličtině.
 
Školu navštěvuje téměř 400 dětí ve věku 4-15 let a zájem o její služby neustále roste. V rámci výuky je dětem servírována svačina ve formě řidké kukuřičné kaše, zvané "ugali", je jim každodenně zajištěn oběd a přístup k pitné vodě.
 
Lea organizuje pravidelné aktivity formou workshopů pro místní komunitu, jako jsou například kurzy šití, večerní výuka angličtiny, školení v oblasti IT technologií a počítačové gramotnosti. 
 
Škola dále zajišťuje ubytování pro žáky ze vzdálených oblastí, či pro osiřelé jedince v hostelu poblíž školy. Celkově žije v hostelu okolo 250 dětí. Kapacita hostelu je však limitována a kvůli problematickému získávání zdrojů vody je v plánu projekt na výstavbu nového hostelu s hlubinnými vrty pro získávání vody. 
 
Touto cestou bychom Vás rádi požádali o podporu a pomoc při výstavbě nového hostelu. Více informací o konretní pomoci Vám dodáme již brzy.