Informace o INVYT

Projekt dává příležitost dvěma českým dobrovolníkům a jednomu slovenskému dobrovolníkovi působit v neziskové organizaci Lea, ve vesnici Dongobesh a na střední škole Yedidiass v Maretadu, distriktu Mbulu v Tanzanii.

Aktivity v organizaci Lea probíhaly již u 1. generace dobrovolníků. Aktivity na střední školeYedidiass jsou aktivitami novými – jedná se tak o novou, rozvojovou aktivitu v rámci projektu INVYT, která přinese možnost vzájemné výměny zkušeností mezi organizací Lea a školou Yedidiass.

První generace dobrovolníků – dobrovolníci Adam Sabela a Daniel Litvan působili na projektu od 1.7.2014 do 1.4.2015.

Druhá generace dobrovolníků – dobrovolníci Michal Dzetkulič, Denisa Skrbková a Aniela Taska na projektu působí od 1.7.2015 do 1.4.2016.

Dobrovolníci v rámci projektu působí 6 hodin denně, 30 hodin za týden. Jejich učení je podpořeno pravidelnou výukou svahilštiny a to 1,5 hodiny týdně.