Aktivity INVYT

Aktivity projektu jsou rozděleny do čtyř oblastí.

První oblast, kde dobrovolníci působí je mateřská a základní škola Lea. Zde dobrovolníci participují během pravidelné výuky, která probíhá v anglickém jazyce. Prostor mají také pro vedení vlastních hodin. Předměty, které jsou vyučovány: matematika, angličtina, svahilština, věda, dějepis, geografie, náboženství. Ve škole se dobrovolníci také podílejí na vedení sobotní výuky sportovních her a volnočasových aktivit. Dobrovolníci mají možnost účastnit se také na aktivitách školního sboru a místní mládeže, orgnizovat soutěže, debaty, či jiné kroužky, dle vlastního  uvážení.

Druhou oblastí působení je místní hostel, který slouží jako ubytovna pro děti ze školy Lea a zároveň jako sirotčinec. Zde dobrovolníci organizují volnočasové a sportovní aktivity. Připravují žáky na hodiny výuky a zapojují se do konkrétních aktivit, které jsou žákům v sirotčinci nabízeny. Pomáhají s pravidelným vařením i úklidem a působí během nedělní biblické školy.

Třetí oblastí jsou aktivity v místní komunitě. Dobrovolníci zde vedou a facilitují workshopy pro dospělé. Pomáhají jak s organizací již zavedených workshopů, tak rozvíjí své vlastní, kterými obohacují účastníky a přispívají tak k rozvoji místní společnosti.

Čtvrtou oblastí aktivit je střední škole Yedidiass ve vesnici Maretadu. Do Meretadu dobrovolníci dojíždí v rámci projektu každých 14 dní na jeden den. Jejich úkolem je esistence učitelům během pravidelné výuky a vedení vlastních hodin a volnočasových a sportovních aktivit. 

hostitelské organizaci jsou dobrovolníci podporováni a vedeni supervizorem, který s nimi pravidelně hodnotí průběh služby. Dobrovolníci mají také mentora, který se jim věnuje mimo jejich dobrovolnou činnost, pomáhá jim integrovat se do místní komunity a porozumět místním zvyklostem. V pravidelném kontaktu jsou dobrovolníci také s koordinující organizací Slezskou diakonií, kdy během pravidelných telefonních hovorů s nimi koordinátorka programu hodnotí probíhající dobrovolnou službu.

Spolupráce na tzv. follow up aktivitách je klíčová pro další rozvoj programu. Vyžaduje se aktivní přístup dobrovolníka, který se bude podílet na šíření informací a výstupů z projektu, sdílení vlastních zkušeností a osvětě o dobrovolné službě v rozvojové zemi.