Slezská diakonie

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. 
 
Od roku 2005 je Slezská diakonie koordinující, hostující a vysílající organizací v rámci programu INVY (International Voluntary Year). Hostuje ve svých střediscích a partnerských organizacích mladé lidi z různých zemí světa a stejně tak vysílá české dobrovolníky na projekty dobrovolné služby ke svým partnerským organizacím do zahraničí, primárně do EDYN networku (www.edyn.org). Od roku 2005 hostovala ve svých střediscích a partnerských organizacích 95 mezinárodních dobrovolníků a vyslala 12 mladých lidí na projekty do zahraničí. Slezská diakonie hostovala dobrovolníky z 15 různých zemí: Dánska, Francie, Itálie, Izraele, Palestiny, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Švédska, Ukrajiny a USA. Dobrovolníky jsme vyslali do 8 zemí: Švédska, Itálie, Portugalska, Německa, Maďarska, Dánska, Belgie a Tanzanie. Slezská diakonie má také zkušenosti s vysíláním a hostováním dobrovolníků vyžadujících osobní podporu.