Michal Dzetkulič

 
Pochádzam zo Slovenska.
 
Študoval informatiku na Karlovej Univerzite v Prahe, kde som začal aj pracovať, ako programátor.
 
Mám rád matematiku fyziku a programovanie ale aj Aikido, plávanie, či hru na Fujaru.
 
Po určitom čase som mal pocit, že potrebujem urobiť viac pre dobro druhých a keďže sme už s naším spoločenstvom pri našom kostole podporovali deti z projektu Deti Afriky, rozhodol som sa prihlásiť práve do tohoto projektu.
 
Som rád, že som tu v Afrike a že môžem slúžiť takýmto spôsobom.