Jak se stát dobrovolníkem

Slezská diakonie bude podávat grant v rámci možnosti kofinancování programu „INVYT - Rok mezinárodním dobrovolníkem v Tanzanii“ k Evropské komisi, k Výkonné Agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) v Bruselu, k termínu 2.9.2015.

Pokud bude tento projekt podpořen, budeme vysílat dva české a dva slovenské dobrovolníky na dobrovolnou službu do partnerské organizace Lea na období od 1.7.2016 do 1.4.2017.

Výběrové řízení na pozice dobrovolníků pak bude vyhlášeno začátkem roku 2016.

V případě zájmu sledujte internetové stránky Slezské diakonie - sekce zahraičních vztahů.