Podpořte nás

Pokud se Vám naše stránky i náš projekt líbí a rádi byste nám, respektive místním dětem, pomohli, budeme Vám velmi zavázáni.
Vítáme každou Vaši pomoc.
 

Jak podpora funguje?

Nejjednodušší cesta jak pomoci, je zaslat peněžní dar na níže uvedené číslo účtu.
My, jakožto dobrovolníci zapojeni do každodenního chodu školy i hostelu máme možnost sledovat, co je zde  potřeba a kde by bylo vhodné trochu zainvestovat. Z došlých peněz bychom proto rádi nakoupili papíry pro děti na kreslení, sešity, propisky, pastelky, balóny, sítě, švihadla a jiné pomůcky na sportovní aktivity, dále učební pomůcky a další.
 
 
Číslo účtu: 2900428976/2010 
Variabilní symbol: 830 - podpora služby dobrovolníků v Tanzanii

 
 
Před koncem roku Vám organizace Děti Afriky vystaví pro daňové účely potvrzení o převzetí darů.
Mnohokrát Vám jménem naším, i jménem všech dětí ze školy Lea děkujeme!