Ekumenická rada církví na Slovensku

Ekumenická rada církví na Slovensku (ERCSR) je společenství církví registrovaných na Slovensku. ERCSR má 12 členů.
ERCSR má dvě základní poslání – vnitřní a vnější. 
 
Vnitřním posláním je překonávání rozdílů a posilňování jednoty křesťanství zkvalitňováním spolupráce mezi církvemi i v jednotlivých církvích. 
 
Vnějším posláním je prohloubení působení církví v občanské společnosti s cílem upevnit morální profil společnosti, podpořit demokracii v zemi a pomáhat při hledání duchovní orientace a řešení krizových situací.  
 
Od roku 2006 ERCSR má status koordinující, vysílající a hostující organizace v rámci programu „Mezinárodní dobrovolná služba“. Od tohoto roku do roku 2014  ERCSR hostovala 100 mezinárodních dobrovolníků z 8 různých zemí a vyslala 26 slovenských dobrovolníků do 6 různých zemí EU. ERCSR hostovala nejenom dobrovolníky z EU, ale také z USA.