Dongobesh

Vesnice Dongobesh má 11770 obyvatel (5940 mužů a 5839 žen) a nachází se ve velmi odlehlé oblasti regionu Mbulu. Celá oblast geograficky spadá do severo-centrální Tanzanie. Místní obyvatelé jsou zasaženi chudobou. V oblasti lze pozorovat také socio-patologické problémy jako je alkoholismus, závislost na drogách, HIV, vysoká úmrtnost dospělých. Většina místní komunity (65 %) jsou příslušníci kmene Iraq, ostatní kmene Hatzabe, Datoga, Bantu, Masajů a Barbarů.
 
Lokalizace vesnice Dongobesh.